Kategorier
renovering

Jordbundsundersøgelse – Få 3 tilbud / priser

Jordbundsundersøgelse før udgravning

Jordbundsundersøgelse udføres i forbindelse med de fleste former for byggeri samt vej- og kloakanlæg og ligeledes i forbindelse med byplanlægning og byggemodning.

Ejendomsadministration få 3 uafhængigge tilbud
Jordbundsundersøgelse få 3 tilbud

Jordbundsundersøgelse – hvorfor?

For at sikre at fundamentet kan bære byggeriet skal der støbes på bæredygtigt lag.
Det er derfor vigtigt at få foretaget en jordbundsundersøgelse inden påbegyndelse af byggeriet. En jordbundsundersøgelse vil klarlægge jordbundsforholdene. Mangel på en geoteknisk undersøgelse kan i værste tilfælde resultere i at huset synker og slår store revner, også kaldet sætningsskader.

Hvordan udføres en jordbundsundersøgelse?

Antallet af boringer vil variere i forholdt til byggeriets størrelse. Afhængig af jordbundsforholdene, vil der for et standard parcelhus/enfamiliehus udføres 3 boringer og ved tilbygninger og udvidelse med 1. sal ca. 2 boringer. Der bores ned til minimum 3 meter under terræn eller til der træffes faste intakte aflejringer.

Der udtages jordprøver, minimum én prøve per 0,50 meter, som derefter analyseres på egne laboratorier med henblik på at bestemme jordart samt vandindhold og bæreevne. Der udføres vingeforsøg, som måler jordens styrke, til fastlæggelse af forskydningsstyrken. Forskydningsstyrken skal bruges til dimensionering af fundamenter.

Priser på jordbundsundersøgelser

En jordbundsundersøgelse ligger oftest i prislejet mellem 5.000 til 15.000 kr. for et almindeligt parcelhus. Der kan selvfølgelig være mange varierende forhold, derfor anbefaler vi at du får et udspecificeret tilbud på netop din opgave. Indhent 3 uafhængige tilbud hér.

Geoteknik?

En jordbundsundersøgelse er en punktundersøgelse. Et geoteknisk tilsyn vil derfor ofte være at anbefale. Et geoteknisk tilsyn er i forbindelse med udgravningen til støbning af fundamenter. Tilsynet udføreres løbende og gravningsarbejdet kontrolleres. Dette verificerer at resultaterne fra de geotekniske boringer er gældende for hele byggefeltet.

I forbindelse med indbygning af fyldmaterialer ved etablering af fundamenter og gulve udføres komprimeringskontrol. Kontrollen af komprimeringsgraden foretages ved at undersøge komprimeringsgraden. Komprimeringsgraden er materialets tørdensitet målt i forhold til den tørdensitet der kan opnås ved et standardiseret forsøg. Tørdensiteten fastlægges oftest ved hjælp af isotopmetoden.